Tažení (vlečení) auta

Vlečení vozidla není běžná věc a někteří řidiči ji nemusí zažít ani jednou za celý život. Pokud ale takováto situace nastane, je dobré být připraven. Začneme tím, co se nesmí – viz následující obrázky.

Tažení / vlečení vozidla - co se nesmí táhnout

Ani jedno z aut také nemá mít zapnutá varovná světla (všechny blinkry). Nemohli byste pak používat blinkry pro ukazování odbočování.

Jak to dělat správně

Tažení / vlečení vozidla

Vlečení auta se může zdát jednoduché, ale jedná se o poměrně složitou věc. Je totiž důležité sladit styl řízení obou řidičů, předem se přesně domluvit na trase a znameních během jízdy, která budou znamenat např. zastav, zpomal. Pozor, držet v ruce telefon není možné ani v tomto nestandardním případě, takže domluva po telefonu bez handsfree možná není. Nejdůležitější je jet co nejvíc plynule a udržovat lano napnuté, aby nedocházelo k cukání a tím možnému poškození lana.

Nejprve zjistíme, jestli je auto, které chceme vléct schopné zatáčet a brzdit. Poté namontujeme přední oko na vlečené auto a spojíme obě auta lanem (podle návodu v balení lana). A pak už jen zbývá popřát „bezpečnou cestu“.

Co říká zákon

Vlečení motorových vozidel je v zákoně č. 361/2000 Sb. definováno:

  • Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km/h
  • Motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné brzdy.
  • Motorové vozidlo se smí vléci na tyči jen tehdy, má-li bez závad řízení. Nemá-li vlečené vozidlo účinné brzdy, nesmí jeho okamžitá hmotnost být vyšší než okamžitá hmotnost vlečného vozidla.
  • Při vlečení motorového vozidla musí být délka spojnice taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla větší než 6 m; užije-li se lana, nesmí být vzdálenost mezi vozidly menší než 2,5 m, a užije-li se tyče, nesmí být menší než 1 m. Spojnice musí být zřetelně označena (tyč příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm, lano červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm).
  • Řidiči vlečného a vlečeného vozidla jsou povinni si předem dohodnout způsob dorozumívání během jízdy.
  • Vlečení více než jednoho motorového vozidla nebo motorového vozidla s přívěsem je zakázáno. Smí se však vléci motorové vozidlo s návěsem. Za motorovým vozidlem s přívěsem se nesmí vléci jiné motorové vozidlo. Motocykl bez postranního vozíku a moped se nesmí vléci nebo užít jako vlečné vozidlo.
  • Autobus nebo motorové vozidlo vlečené pomocí zvláštního zařízení se smí vléci jen bez přepravovaných osob.
  • U vlečného vozidla musí být rozsvícena obrysová a potkávací světla. Vlečené vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem, například za sklem, na zadním čele korby.
  • Za snížené viditelnosti musí být u vlečeného vozidla rozsvícena obrysová nebo potkávací světla. Při jejich poruše musí být vozidlo osvětleno na straně ke středu vozovky vpředu neoslňujícím bílým světlem a vzadu alespoň jedním červeným světlem; tato světla musí být dobře viditelná a nesmějí být umístěna dále než 400 mm od bočního obrysu vozidla.
  • Vlečení motorového vozidla na dálnici je dovoleno jen tehdy, jestliže je to nutné k jeho odstranění z dálnice. Vozidlo smí být vlečeno jen k nejbližšímu výjezdu, kde musí dálnici opustit.