Záchranářská ulička

Víte jaká jsou pravidla tvorby uličky pro vozidla Integrovaného záchranného systému (IZS), tedy policie, hasičů, záchranky, ale také vozidel správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích?

Tato animace věnující se nepozornosti na silnicích byla financována z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Animaci je možné sdílet a využívat v dalších vzdělávacích projektech zdarma.

Financováno z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů
Ulička pro záchranku, policii a hasiče

Ulička pro IZS

Ulička slouží na víceproudých silnicích pro zajištění plynulého a včasného zásahu záchranářů u nehod.

Nově bude povinné uličku tvořit mezi levým a přiléhajícím pruhem. Vozidla musí již při příjezdu ke koloně zastavit s dostatečným odstupem od vozidla, které v koloně již stojí, aby bylo možné případně manévrovat (popojet). V levém pruhu co nejvíce vlevo a v přilehlém a dalších pruzích (prostředním a pravém) vpravo tak, aby mezi mini těmito pruhy vznikl prostor o minimální šířce 3 m. Tím budou pravidla stejná jako v okolních státech.

Sankce

Za neoprávněné použití tohoto pruhu hrozí pokuta až 2 500 Kč. Mnohem horší je ale případ, kdy neukázněný řidič zpomalí nebo dokonce omezí probíhající záchrannou akci. Buďte ohleduplní.

Co říká zákon

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení125Průměrné hodnocení4.4
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka