Železniční přejezdy

Železniční přejezd se závorami a světly

Železniční přejezd se závorami a světly

Srážka vozidla s vlakem na železničním přejezdu je vzhledem k váze a rychlosti vlaku smrtelně nebezpečná.

Z tohoto důvodu jsou přejezdy zabezpečeny závorami, světelnými znameními, výstražnými kříži a v neposlední řadě pravidly silničního provozu, která přesně definují, jak se máme na přejezdech, ale i u nich chovat. Takže jsou „papírově“ zabezpečené i ty přejezdy, které nemají žádné fyzické zabezpečení.

Nebezpečné situace

Nepozornost, únava

Nepozornost a únava jsou velmi nebezpečné. Můžete snadno přehlédnout signalizaci a nehoda s vlakem je pro auto vždy prohraná.

Ostré slunce

Slunce může řidiče oslnit, nebo naopak znevýraznit blikající červená světla. Dávejte si proto velký pozor a pokud na světla nevidíte dobře, tak raději zastavte před přejezdem a dobře se rozhlédněte.

Zvednuté závory, ale blikající červená světla

Pokud se závory zvedají, ale stále blikají červená světla, nikdy nevjíždějte na přejezd. Závory se mohou znovu zavřít a může přijet další vlak. Na přejezd se smí vjet až když neblikají červená světla, ty jsou nadřazena závorám.

Závory mohou být také rozbité, proto nikdy nevjíždějte na přejezd, pokud blikají výstražná červená světla.

Přejezd bez závor a světel

Na tomto typu přejezdu buďte velmi opatrní a také dobře poslouchejte. Vlak při příjezdu k tomuto typu přejezdu musí houkat, aby byl nejen vidět, ale také slyšet. Raději ztlumte rádio, případně si otevřete okénko a před přejezdem zastavte, a dobře se rozhlédněte.

Keře a budovy u přejezdu, koleje do zatáčky

Pokud Vám v dobrý výhled na přejezdu stěžuje vzrostlá vegetace (např. keře) nebo budovy nebo jsou koleje „do zatáčky“, za kterou není dobře vidět, vždy zastavte a pečlivě se rozhlédněte. Pokud Vás jede ve vozidle více, není na škodu, když jeden z posádky vystoupí, rozhlédne se a ukáže Vám, že je možné přejezd bezpečně přejet. Pak může nastoupit a společně můžete bezpečně pokračovat v jízdě.

Porucha na přejezdu

Pokud z nějakého důvodu zastavíte na železničním přejezdu a nemůžete pokračovat, a nejede vlak, zavolejte na číslo 112 a nahlaste, na kterém přejezdu se to stalo. Každý železniční přejezd je totiž očíslovaný, proto je ihned přesně jasné, o jaký přejezd se jedná. Označení začínají vždy písmenem P a jsou na rubové straně výstražného kříže nebo světelného zařízení. Policie tak bude mít prostor pro odvrácení nehody, tj, zastavení vlaků.

Nefunkční signalizace

Pokud narazíte na nefunkční signalizaci nebo závory, ihned to prosím nahlaste tuto závodu na číslo 112 (podle popisu v předešlém bodě).

Uvíznutí na železničním přejezdu

Od uzavření závor máte v průměru 15 s do příjezdu vlaku. Nečekejte proto na nic, nezmatkujte a ihned konejte.

Můžete buď:

 • Nadzdvihnout závory – ale jen spolujezdec, řidič by se nemusel stihnout vrátit a odjet
 • Podjet závoru– závora se o auta sama nadzdvihne
 • Prolomit závoru – pokud je vozidlo vyšší a nenadzdvihne závoru, tak ji prolomte. Stačí do ní pomalu najet a nezastavovat. Závory jsou k tomu přizpůsobené a nepoškodí vozidlo významně (většinou jen malé škrábance). Na rozdíl od rozjetého vlaku.

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (www.cdv.cz)

Pravidla, aneb co říká zákon

§ 28

 1. Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
 2. Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
 3. Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
 4. Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať,17) a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
 5. Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

§ 29

 1. Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd,
  1. je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  2. je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  3. sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
  4. je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
  5. dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
  6. nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.
 2. V případech uvedených v odstavci 1 písm. a), b) a c) smí řidič vjíždět na železniční přejezd pouze tehdy, jestliže před železničním přejezdem dostal od pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy k jízdě přes železniční přejezd ústní souhlas. V tomto případě je řidič povinen řídit se při jízdě přes železniční přejezd pokyny pověřeného zaměstnance provozovatele dráhy. Pověřený zaměstnanec provozovatele dráhy je povinen se na požádání řidiče prokázat platným pověřením provozovatele dráhy.

Pokuty

Za porušení pravidel pro vjetí na železniční přejezd můžete dostat na místě pokutu do 2 500 Kč (v blokovém řízení), případně pokutu od 2 500 do 5 000 Kč a zákaz řízení na dobu od jednoho do šesti měsíců a 7 bodů do karty řidiče.

Statistika nehodovosti na železničních přejezdech

Statistiky nehodovosti ale ukazují, že mnoho řidičů pravidla porušuje a způsobuje tím vážné dopravní nehody.

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Počet nehod

209

255

181

176

165

173

154

161

160

154

Usmrcení

35

49

34

26

23

42

32

44

34

32

Zranění

81

122

103

107

81

74

105

66

81

69

Škoda (v mil. Kč)

55,5

84,1

52,3

78,8

62,4

87,7

255,4

50,4

42,3

76,5

Statistika nehodovosti na železničních přejezdech

Zdroj: informace SŽDC (www.szdc.cz)

 

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení143Průměrné hodnocení4.4
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka