Zipování (pravidlo zipu)

Nebezpečné situace aneb Jak se nyní NEzipuje

Značka "Střídavé řazení"

Značka "Střídavé řazení" označuje (zdůrazňuje) místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu

Chyb při zipování je mnoho, a to jak u řidičů v průběžném, tak končícím pruhu

  • Nesrovnání rychlostí aut v obou pruzích
  • Přejíždění z pruhu do pruhu
  • Nevytvoření mezery pro zařazení aut z končícího do průběžného pruhu
  • Snaha o zařazení do průběžného pruhu příliš brzy – v průběžném pruhu ještě nejsou vytvořeny potřebné mezery pro plynulé přejetí bez brzdění
  • Zastavení a vynucování si zařazení

Všechny tyto chyby způsobují brzdění a zastavování obou pruhů, a tím vznik kolon.

Jak to dělat správně

Základem je plynulá jízda.

  1. Před snížením počtu jízdních pruhů by měli řidiči v obou pruzích zpomalit a vyrovnat rychlosti v obou pruzích.
  2. Současně vytvořit mezery mezi jednotlivými auty tak, aby mohli řidiči z končícího pruhu plynule přejet a střídavě se zařadit do pokračujícího pruhu.

Animace: Ideální provedení pravidla zipu

Pokud se řidiči budou chovat podle těchto pravidel, nevzniknou kolony a auta vůbec před zúžením (snížením počtu jízdních pruhů) nezastaví.

Důležité je začít dělat mezery včas, aby mohla auta plynule přejet, a nemusela brzdit ani přidávat. Zde pokulhává legislativa, která to řeší jen jednou značkou „Střídavé řazení“ a nedefinuje tím přesný prostor, kde se má začít zipovat. Doufejme, že odhad a ohleduplnost řidičů umožní používat pravidlo zipu v praxi správně.

Co říká zákon

Zipování je v zákoně popsáno takto: „Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.“

Zákon tedy jasně nařizuje, aby auta v průběžném pruhu umožnila zařazení aut z končícího průběžného pruhu, a to střídavě „po jednom“.