Technologická neutralita

Doprava v současné době celosvětově produkuje 24 % emisí CO₂, což z ní činí druhého největšího znečišťovatele ovzduší. Pro zlepšení situace je potřeba zlepšit situaci ve všech oblastech dopravy.

Zakázat spalovací motory a upnout se např. jen na elektromobilitu by bylo krátkozraké. Některé oblasti dopravy elektřina prostě nezvládne.

Nejlepší cestou je vývoj ve všech oblastech / pohonech užívaných v dopravě.

Zdroj: Bosch, www.bosch.cz

Zdroj: Bosch, www.bosch.cz

Benzín, nafta a hybridní pohony (Zdroj: BENZINA, www.unipetrol.cz)

Benzín, nafta a hybridní pohony

V roce 2030 bude stále přibližně 75 % všech nových vozidel opatřeno spalovacími motory (včetně hybridních). Z toho plyne, že vývoj v této oblasti musí pokračovat. Vždyť moderní dieselové motory ve velkých městech v některých případech dokonce čistí vzduch od sazí (viz německé studie v roce 2019).

Vývoj moderních spalovacích motorů a jejich vylepšování z hlediska ekologičnosti má tedy zásadní vliv na emise škodlivin v následujících desetiletích.

Vodík a palivové články (Zdroj: Bosch, www.bosch.cz)

Vodík a palivové články

Vodík a palivové články se nejvíce hodí pro dlouhé cesty. Výhodou vodíku, pokud se vyrábí z obnovitelné energie je, že se v něm ukládá velké množství energie, která se získá zpět bez emisí uhlíku. V dopravě je možné využít vodík buď v palivových článcích jako zdroj elektřiny pro elektromotory nebo jako základ pro výrobu syntetických paliv – viz dále. Další velkou výhodou vodíku je snadné a rychlé tankování podobné dnešnímu.

Vodík má vysokou energetickou hustotu. Jeden kilogram vodíku obsahuje tolik energie jako 3,3 l nafty. Osobní automobil potřebuje asi jeden kilogram na sto kilometrů. Nákladní vůz potřebuje přibližně sedm kilogramů.

Syntetická paliva / E-paliva (Zdroj: Bosch, www.bosch.cz)

Syntetická paliva / E-paliva

E-paliva vyráběná z biologických odpadů nabízejí reálné řešení ke snížení CO₂ u stávajícího vozového parku. Díky e-palivům tak může i starší spalovací motor dosahovat mnohem nižších emisí než při používání současných paliv.

E-paliva se vyrábějí právě z vodíku, získaného ekologicky díky obnovitelné energii. Vodík se sloučí s uhlíkem a vzniknou uhlovodíky, například nafta nebo plyn, které je možné použít ve vozidlech se stávajícími pohonnými jednotkami.

Elektrický pohon (Zdroj: ŠKODA AUTO, www.skoda-auto.cz)

Elektrický pohon

Elektromobilita je vzhledem k jejím možnostem (menší dojezd a hmotnost baterií) vhodná pro městský a příměstský provoz. Pro dálkovou dopravu, nebo dokonce lodě a letadla je baterie prostě příliš těžká.

Ve městech je ale vhodnou alternativou kvůli své lokální čistotě emisí. V kombinaci s autonomním řízením jde o vhodnou alternativu např. pro taxi a kyvadlovou hromadnou dopravu, případně sdílení.

Elektromobilita má své místo také v oblasti mikromobility. Elektrokola a elektrokoloběžky mohou pomoci s dopravou uprostřed měst. Do města vozidlem, po městě „alternativně“.

Další kroky vedoucí ke zlepšení životního prostředí

Ke znečištění ovzduší přispívají také další vlivy způsobené dopravou. Ovzduší znečišťují nejen pohonné jednotky, ale také např. oděrky brzdových soustav a pneumatik, prach zvířený průjezdem automobilů ze silnic apod. V dalším z mnoha německých průzkumů bylo dokázáno, že zvířený prach obsahuje mnohem více škodlivin, než vyprodukují projíždějící vozidla.

Jednou z cest ke zlepšení vzduchu ve městech je tedy také pravidelný úklid vozovek. Ale to již výrobci a dodavatelé automobilového průmyslu tolik neovlivní.

Závěrem

Konkurence, lidská mysl a touha jsou jedněmi z hnacích motorů pokroku. Ne legislativní nařízení. Do budoucna budeme muset využít jednotlivých silných stránek výše uvedených alternativ pro různé druhy dopravy a prostředí.

Pokud zajistíme, že si člověk kupující vůz bude moci vybrat vhodný druh pohonu svého vozu, jistě se šetrná volba projeví snižováním uhlíkové stopy v ovzduší. Zároveň je potřeba, aby u silnic vyrostly v dostatečném počtu stanice pro doplňování zvolené energie nebo paliva. I tím se rozšíří poptávka po ekologicky šetrném způsobu pohonu vozidel, která bude motivovat další rozvoj jednotlivých technologií.

 

Bosch, www.bosch.cz / 100 let v České republice

Tento článek vznikl ve spolupráci s partnerem projektu Bezpečné cesty.cz, společností Bosch Česká republika, www.bosch.cz

 


Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení85Průměrné hodnocení4.2
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka