Poučení z nehody – autem do (ne)pohody

23. 01. 2019

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2018 podpořila společnost ŠKODA AUTO a.s. projekt Rodinného centra Milovice zaměřeného na dopravní výchovu. Série interaktivních seminářů se tak stala dalším pokračováním úspěšných projektů „Bez úrazů je to fajn!“ Thomayerovy nemocnice a Nadačního fondu Kolečko a grantového programu ŠKODA AUTO a.s. „Dopravní výchova názorně a prakticky – zapamatovat si na vždycky“.

Od září do prosince navštívily lektorky projektu „Poučení z nehody – autem do (ne)pohody“ celkem 8 základních škol. Tentokrát však projekt nebyl určen pouze pro první stupeň, ale rovněž pro žáky 6. - 9. tříd. Bylo uspořádáno také několik seminářů pro dospělé. Podařilo se tak proškolit celkem 920 dětí a 75 dospělých.

Poučení z nehody – autem do (ne)pohody

Oproti předchozím ročníkům byla provedena změna v podobě délky jednotlivých lekcí, které se tak konaly od 45 min do 90 min pro třídu dle přání a potřeb vedení jednotlivých škol. Největší část semináře byla zaměřena především na bezpečné cestování automobilem, které se ukázalo jako nejnáročnější, ale zároveň nejatraktivnější téma, jak pro mladší, tak starší děti. Tato problematika byla výstižně prezentována na crash testových videích, během kterých byly děti vedeny k zamyšlením se nad realitou dopravní nehody. Celý seminář se nesl v duchu „Nestačí se jen připoutat, ale je potřeba udělat to správně“, což bylo oceněno jak učiteli, tak samotnými dětmi. Žáci však nejvíce zaplesali nad možností posadit se v instruktážním křesle a dětských sedačkách, kde mohli spolužákům ukázat, jak se poutají. Během této aktivity probíhala krátká diskuze, aby děti pochopily, proč je tak důležité poutat se správně a vyvarovat se chybám. U starších žáků byla část cestování automobilem zaměřena více na fyzikální podstatu nehody, technické aspekty vozidel a rozšířena o informace o vybraných asistenčních systémech současných vozidel. Neopomenuto zůstalo krátké povídání nad unikátním výzkumem reálných silničních dopravních nehod – Výzkum dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO.

Poučení z nehody – autem do (ne)pohody

Třetina každého semináře byla také věnována pohybu v silničním provozu v pozici chodce a cyklisty. Důraz byl kladen především na předvídání a prevenci nebezpečných situací, které byly vybírány podle aktuální lokality. Protože byl projekt situován do období podzimu / zimy, byla speciální pozornost věnována viditelnosti, správnému používání a důležitosti reflexních prvků. Zejména na prvním stupni lektorky nabízely a doporučovaly online trénink „Virtuální přecházení online“, kde si ve virtuálním světě vyzkoušíte přejít přes silnici za různých povětrnostních podmínek, světla i snížené viditelnosti a také rozličných zákeřných dopravních situací.

Články

Víte, jak přepravovat v autě vaše mazlíčky?

Častokrát riskujeme zdraví zvířat i ostatních cestujících. Jak to dělat správně?

Bodový systém - nejdůležitější navrhované změny v roce 2019

Ministerstvo dopravy navrhuje výrazné změny, které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích ...

Se školáky o brzdné dráze na sněhu

V pondělí 4. a v úterý 5. 2. navštívil tým Nadačního fondu Kolečko už podruhé ZŠ K Milíčovu v Praze.

SPEED MARATHON 2019 - označte místa, kde by bylo dobré měřit rychlost

Od února můžete v mapě zadávat tipy na místa, kde by bylo dobré měřit rychlost a tím zvýšit bezpečnost v dopravě, např.

Poučení z nehody – autem do (ne)pohody

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2018 podpořila společnost ŠKODA AUTO a.s.