Kolo není jen zábava

09. 04. 2015

Cyklisté jsou společně s chodci na našich silnicích nejohroženějším druhem.

Na každých tisíc nehod jich zemře 14. Od počátku tisíciletí jich na našich silnicích zemřelo 1328.

Často za to může nedodržování pravidel a podceňování vlastní bezpečnosti.

Je cyklista sebevrah?

Každou desátou obětí dopravních nehod v loňském roce byl cyklista. Do 24 hodin po nehodě zemřelo během 12 měsíců 57 cyklistů. Ale to počítáme jenom ty oběti z jejich řad, které zemřely na pozemních komunikacích, tedy ne například na lesních cestách. Na druhou stranu, v porovnání s 90. lety minulého století a přelomu tisíciletí se počet obětí cyklistů výrazně snížil (viz tabulka).

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Oběti

116

114

133

122

128

146

128

141

106

123

127

118

134

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Oběti

123

99

93

83

103

77

72

70

50

64

58

57

Přilba není pro legraci

Jednoznačný podíl na snížení počtu obětí z řad cyklistů má na svědomí častější používání cyklistických přileb, a to i přesto, že tato povinnost je od roku 2006 stanovena pouze pro děti a mladistvé do 18 let. Zatímco v roce 2007 zemřelo 90 cyklistů bez přilby, v roce 2013 už to bylo „jenom“ 48. Přičemž poměr mrtvých, kteří měli při nehodě přilbu, zůstal stejný (2007 – 12, 2013 – 10). Poměr mrtvých „bez“ a „s“ přilbou tak byl v roce 2013 48:10.

O tom, že přilba jednoznačně snižuje riziko těžkého zranění svědčí nejen tato čísla, ale i výsledky řady studií. Ty dokazují, že přilba dokáže snížit riziko těžkého poranění mozku až o 90% a před úrazem hlavy jako takové chrání až v 80% případů. Cyklista s přilbou má 20x větší šanci, že případnou nehodu přežije.

Povinné používání přileb u dětí má své opodstatnění. Dítě do 12 let má výrazně zmenšené periferní vidění, registruje zhruba pouze třetinu toho, co dospělý. Pohyb dítěte se navíc řídí tím, kam se dívá. Podvědomě tedy stočí řídítka i do nečekaného místa. Riziko nehody je tedy u dětí výrazně vyšší. I proto pro pohyb dětí na silnicích platí jasná pravidla.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích

§ 58

(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

(3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let. Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem, nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.

Blatníky netřeba – hlavně být vidět

Povinná výbava jízdního kola je opět jasně stanovena. Nejčastěji hřešíme na potřebnou viditelnost. Kolo musí být povinně vybaveno bílou odrazkou dopředu, červenou dozadu a z boku odrazkami oranžovými. Za snížené viditelnosti, tedy nejen za tmy, ale i za prudkého deště, musí dopředu svítit bílé nepřerušované světlo, dozadu pak červené, které může blikat. Co se málo ví, je, že ve dne mohou být odrazky na kole nahrazeny reflexními prvky na oblečení cyklisty. Opět ale musí splňovat předepsané barevné provedení.

Další nezbytnou a povinnou výbavou jsou u kola pro dospělé dvě na sobě nezávislé brzdy, a samozřejmě funkční. Naopak blatníky už nejsou povinné, stejně jako zvonek, ale oboje lze doporučit. Dále musí kolo splňovat technické předpisy ohledně zakončení a zakrytování konců řídítek, a tak dále.

Jezdí se vpravo

Noční můrou řidičů jsou cyklisté nedodržující základní pravidlo o jízdě při krajnici a v řadě za sebou. Není nic horšího než za zatáčkou potkat skupinku cyklistů jedoucích vedle sebe v družném rozhovoru. Přitom pravidla opět mluví jasně:

Zákon o provozu na pozemních komunikacích

§ 57 Jízda na jízdním kole

(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

(2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci,

smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

Cyklisté si neuvědomují, že řidič při rychlosti 90 km/h ujede za sekundu 25 metrů. To je často vzdálenost, kterou v takových situacích nemá ani k dispozici, a nemá-li kudy cyklisty objet, je tragická nehoda na světě.

Sečteno a podtrženo

Pro cyklisty by tedy měla platit základní pravidla:

  • mít v pořádku brzdy a osvětlení
  • používat cyklistickou přilbu
  • dodržovat jízdu vpravo

Články

Co můžeme udělat pro nejlepší bezpečnost našeho automobilu

Aby nám automobil dlouho sloužil a byl stále bezpečný, musíme se o něj starat. Co přesně to znamená?

Jak vybrat nejbezpečnější automobil?

Nevěřte fámám, bezpečnost automobilů jde měřit a porovnávat.

Máte nebo uvažujete o elektrokole nebo elektrokoloběžce a chcete kapesního rádce do telefonu?

eBikes škola je komplexní vzdělávací projekt pro zájemce i vlastníky elektrokol, elektrokoloběžek, elektrojednokolek ...

Nový bodový systém platný od roku 2024

Body, blokové pokuty, pokuty ve správním řízení a zákazy řízení platné od roku 2024.

Příští týden to opět začíná, zopakujte si s dětmi bezpečnou cestu do školy

Kudy jít, na co si dát pozor, jak řešit konkrétní místa na právě vaší cestě atd.
Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení149Průměrné hodnocení4.2
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka