Přehled závad, za které Policie odebere malý techničák

18. 05. 2016

Osvědčení o registraci (lidově malý techničák) je možné odebrat při běžné silniční kontrole Policií ČR v případě, že vozidlo ohrožuje bezpečnost silničního provozu.

Vyhláška, která platí od 25. 4. 2016 definuje možnost zadržení takto.

Zadržení osvědčení o registraci vozidla

Nebezpečnou závadou, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, je:

a) absence nebo odstranění podstatné části výfukového systému,

b) poškození brzdového systému vylučující jeho použití, zejména vyřazení jeho části z provozu, destrukce brzdových kotoučů a obložení,

c) absence čelního skla nebo jeho poškození na více než 50 % plochy,

d) zjevné nadměrné úniky provozních kapalin,

e) koroze nebo praskliny nosných částí zjevně narušující pevnost rámu nebo karoserie,

f) opotřebení nebo poškození pneumatik odhalující nosné vrstvy,

g) deformace rámu nebo karoserie dosahující sloupku A, u motocyklů značné deformace základních prvků rámu,

h) deformace nápravy včetně jejího uložení mající vliv na její pevnost,

i) zjevná deformace uložení motoru, například utržené úchyty, posunutí motoru,

j) deformace karoserie zasahující do vnitřního prostoru osádky vozidla,

k) deformace hlavních částí systému řízení, které zjevně ovlivňují bezpečné ovládání vozidla, například převodky, posilovače, spojovací tyče, hřídele volantu,

l) zjevné deformace nebo praskliny kol,

m) zjevný únik výfukových nebo jiných jedovatých plynů do prostoru řidiče nebo prostoru pro přepravu cestujících u vozidla kategorie M2 a M3 (vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje (M2), resp. převyšuje (M3) 5000 kg).

Co dělat po zadržení malého techničáku?

Pokud Policie označí vozidlo za nebezpečné pro provoz na pozemních komunikacích a odebere mu osvědčení o registraci, nesmí vozidlo na silnici. Při přistižení jízdy bez tohoto dokladu hrozí pokuta a při případné nehodě pak žádné plnění od pojišťovny, protože vozidlo je v tu chvíli nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích.

Závady je nutné opravit a udělat STK, na které budou zkontrolovány ty závady, které byly důvodem odebrání malého technického průkazu.

Po získání osvědčení o kladném projití STK bude malý techničák vrácen na příslušném obecním úřadě.

Články

Kdy je možné předjet zprava? Ano, v některých případech je to legální.

Animace, infografika i jednoduché vysvětlení Vám pomůže pochopit, kde je to možné, a kde zakázané.

Teplo láká i cyklisty. Zábavná videa naučí děti nejdůležitější pravidla.

Průvodci videi (tučňáci) vysvětlí vše podstatné a také poradí pár tipů pro bezpečnou jízdu na kole.

Policie začala kontrolovat dodržování bezpečné vzdálenosti. A to je dobře.

Nedodržování bezpečné vzdálenosti je totiž častou příčinou dopravních nehod.

Ucpané křižovatky nemá rád nikdo, tak proč to děláme?

Proč? Bezohlednost, neznalost... Stačí ale dodržovat jednoduchá pravidla a provoz bude plynulejší.  

Víte co dělat, když vám auto přestane jet v tunelu?

Jaká jsou pravidla a co říká zákon?
Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení131Průměrné hodnocení4.6
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka