Tým silniční bezpečnosti přichází s inovativní výukou dopravní výchovy. A učitelé v Libereckém kraji ji vítají.

12. 12. 2017

Zvýšit povědomí o problematice bezpečnosti v silničním provozu zejména mezi dětmi. To je cílem projektu, v jehož rámci přichystal Tým silniční bezpečnosti metodické semináře pro pedagogy v Libereckém kraji a připravil také nové výukové materiály. Při jejich sestavování se autoři zaměřili především na to, aby byly pro děti poutavé, a ty tak mohly hravou formou nasávat zásady bezpečného chování v silničním provozu.

„Impulzem pro zrození nového projektu se staly výsledky šetření ‚Aplikace dopravní výchovy v Libereckém kraji‘. Ze zprávy Centra dopravního výzkumu jsme zjistili, že málokterý z pedagogů je v tématice bezpečnosti silničního provozu dostatečně kovaný. Zároveň průzkum ukázal, že pedagogové stojí o kvalitní výukové materiály pro dopravní výchovu, ale nemají je k dispozici. V důsledku toho všeho pak zaznamenávají vysokou neúspěšnost žáků ve vědomostních testech,“ vysvětluje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Semináře, během nichž mají pedagogové načerpat tipy k výuce svých svěřenců, vede Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti, ve spolupráci s týmem Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda auto a.s. a se zástupci z řad Krajského ředitelství Libereckého kraje.

Během čtyřhodinového semináře se učitelé seznámí s ukotvením dopravní výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, dále pak se zajímavostmi z legislativy silničního provozu a portály pro výuku dopravní výchovy. „Seminář je koncipován interaktivně, což znamená, že učitelé nejsou jen pasivními příjemci informací. Tak jak oni vyžadují po žácích ve škole aktivní zapojení se, vyžadujeme my to samé po nich. Část semináře proto věnujeme také aktivitám s prvky projektové výuky či kooperativního učení. Sami učitelé díky tomu přijdou na myšlenku, kde všude se dopravní výchova může objevit napříč vzdělávacími oblastmi,“ popisuje Markéta Novotná.

Posledního semináře, který proběhl ve čtvrtek v libereckém renovovaném prostoru Barrandoff kina Varšava, se zúčastnilo celkem 18 pedagogů. Ti si po jeho skončení odnesli materiály pro své žáky v podobě nově vzniklých pracovních listů a spoustu čerstvých informací z oblasti silničního provozu. „Ze zpětných vazeb, které máme k dispozici, víme, že semináře splňují očekávání a učitelé by s námi rádi spolupracovali ve větší míře“ dodává Markéta Novotná.

Více informací o dopravní výchově a aktivitách Týmu silniční bezpečnosti v této oblasti najdete na stránkách www.dopravnivychova.cz.

Články

Děti, vyhrajte si parádní cenu na cyklistickou sezónu!

Doslova mílovými kroky se blíží chvíle, kdy naplno šlápneme do pedálů.

Přednost zprava - proč je to pro někoho tak složité?

Dnes mi opět nedal jiný řidič přednost zprava a ještě na mne troubil.

SPEED MARATHON 2020 - v únoru můžete dávat tipy na měření rychlosti

Zadejte tipy na místa, kde by bylo dobré měřit rychlost a pomozte tím zvýšit bezpečnost v dopravě, např.

Senioři v dopravě

Videa pro seniory, ale ne jen pro ně, s oborníkem, MUDr. Markem Slabým, MBA.

Poučení z nehody – autem do (ne)pohody 2

V předchozích letech i v roce 2019 podpořila společnost ŠKODA AUTO a.s.
Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení55Průměrné hodnocení4.4
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka