Tým silniční bezpečnosti přichází s inovativní výukou dopravní výchovy. A učitelé v Libereckém kraji ji vítají.

12. 12. 2017

Zvýšit povědomí o problematice bezpečnosti v silničním provozu zejména mezi dětmi. To je cílem projektu, v jehož rámci přichystal Tým silniční bezpečnosti metodické semináře pro pedagogy v Libereckém kraji a připravil také nové výukové materiály. Při jejich sestavování se autoři zaměřili především na to, aby byly pro děti poutavé, a ty tak mohly hravou formou nasávat zásady bezpečného chování v silničním provozu.

„Impulzem pro zrození nového projektu se staly výsledky šetření ‚Aplikace dopravní výchovy v Libereckém kraji‘. Ze zprávy Centra dopravního výzkumu jsme zjistili, že málokterý z pedagogů je v tématice bezpečnosti silničního provozu dostatečně kovaný. Zároveň průzkum ukázal, že pedagogové stojí o kvalitní výukové materiály pro dopravní výchovu, ale nemají je k dispozici. V důsledku toho všeho pak zaznamenávají vysokou neúspěšnost žáků ve vědomostních testech,“ vysvětluje Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.

Semináře, během nichž mají pedagogové načerpat tipy k výuce svých svěřenců, vede Markéta Novotná, metodik dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti, ve spolupráci s týmem Výzkumu dopravní bezpečnosti Škoda auto a.s. a se zástupci z řad Krajského ředitelství Libereckého kraje.

Během čtyřhodinového semináře se učitelé seznámí s ukotvením dopravní výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, dále pak se zajímavostmi z legislativy silničního provozu a portály pro výuku dopravní výchovy. „Seminář je koncipován interaktivně, což znamená, že učitelé nejsou jen pasivními příjemci informací. Tak jak oni vyžadují po žácích ve škole aktivní zapojení se, vyžadujeme my to samé po nich. Část semináře proto věnujeme také aktivitám s prvky projektové výuky či kooperativního učení. Sami učitelé díky tomu přijdou na myšlenku, kde všude se dopravní výchova může objevit napříč vzdělávacími oblastmi,“ popisuje Markéta Novotná.

Posledního semináře, který proběhl ve čtvrtek v libereckém renovovaném prostoru Barrandoff kina Varšava, se zúčastnilo celkem 18 pedagogů. Ti si po jeho skončení odnesli materiály pro své žáky v podobě nově vzniklých pracovních listů a spoustu čerstvých informací z oblasti silničního provozu. „Ze zpětných vazeb, které máme k dispozici, víme, že semináře splňují očekávání a učitelé by s námi rádi spolupracovali ve větší míře“ dodává Markéta Novotná.

Více informací o dopravní výchově a aktivitách Týmu silniční bezpečnosti v této oblasti najdete na stránkách www.dopravnivychova.cz.

Články

Kdy je možné předjet zprava? Ano, v některých případech je to legální.

Animace, infografika i jednoduché vysvětlení Vám pomůže pochopit, kde je to možné, a kde zakázané.

Teplo láká i cyklisty. Zábavná videa naučí děti nejdůležitější pravidla.

Průvodci videi (tučňáci) vysvětlí vše podstatné a také poradí pár tipů pro bezpečnou jízdu na kole.

Policie začala kontrolovat dodržování bezpečné vzdálenosti. A to je dobře.

Nedodržování bezpečné vzdálenosti je totiž častou příčinou dopravních nehod.

Ucpané křižovatky nemá rád nikdo, tak proč to děláme?

Proč? Bezohlednost, neznalost... Stačí ale dodržovat jednoduchá pravidla a provoz bude plynulejší.  

Víte co dělat, když vám auto přestane jet v tunelu?

Jaká jsou pravidla a co říká zákon?
Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení63Průměrné hodnocení4
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka