Cestování ve veřejné dopravě

Cestující v městské hromadné dopravě nebo dálkové dopravě sdílejí omezený prostor daného dopravního prostředku s dalšími lidmi. Chovejte se proto tak, jak byste chtěli, aby se chovali ostatní cestující k vám. Sami cestující hodnotí jako největší problémy při používání veřejné dopravy nevhodné chování, vydýchaný vzduch a málo místa.

MHD a veřejnou dopravou rozumíme autobusy, tramvaje, trolejbusy, metro, lanovky, lodě, vlaky i letadla. I když ta mají svá specifická pravidla.

Čekání, výstup a nástup, jízda

Při čekání nestůjte blízko silnice nebo trati. Věnujte pozornost okolnímu dění.

Při nástupu dávejte vždy přednost vystupujícím. Udělejte jim také prostor pro vystoupení na zastávce nebo ostrůvku. Nenastupujte ani nevystupujte na poslední chvíli. Pomáhejte si, a to nejen s kočárky nebo starším a nemocným lidem.

Základní pravidla cestování

Pravidla pro cestující v hromadné dopravě
 • V MHD a většině dálkových spojů je zakázáno kouření. Respektujte ho.
 • Po nastoupení ihned zakupte nebo označte platné jízdenky.
 • Pokud je sedadlo vybaveno bezpečnostními pásy, vždy se připoutejte.
 • Pomozte a uvolněte místo nemocným, starším, těhotným ženám a postiženým.
 • Za jízdy MHD se pěvně držte. Váš pád nemusí ublížit jen Vám, ale i ostatním cestujícím.
 • Děti do 6 let mohou většinou cestovat jen v doprovodu osoby starší 15 let.
 • Nerušte okolí hlasitým telefonováním, hudbou nebo hovorem.
 • Neznečišťujte okolí svým jednáním, oblečením ani zavazadly.
 • Nebraňte ve výhledu řidiči, nemluvte s řidičem.
 • Neotevírejte neoprávněně dveře, nevyklánějte se z oken, nevyhazujte nic ven ani na zem.
 • Jíst a pít bývá zakázáno.
 • Na sedadlech neklečte, neležte, nestůjte, jen seďte. Neodkládejte na ně zavazadla.
 • Domácí mazlíčky můžeme přepravovat jen ve schránce nebo na krátkém vodítku a s košíkem. Někteří dopravci nepřepravují velká plemena psů.

Uvedená pravidla se liší dopravce od dopravce. Před jízdou si tedy zjistěte aktuální pravidla a povinnosti. Při nedodržování pravidel můžete dostat pokutu a být vykázáni z přepravy.

Po vystoupení přecházejte silnici pouze po přechodu a „za“ dopravním prostředkem, kterým jste přijeli. Řidiči přijíždějících aut Vás tak uvidí. Nejlepší je silnici přecházet až po odjetí MHD ze zastávky, chodci jsou tak pro ostatní řidiče lépe vidět.

Brusle, skateboard a malá zavazadla

V dopravních prostředcích se nesmějí používat sportovní náčiní, tj. také brusle a skateboard.

Batoh si vždy sundejte ze zad, i když se Vám zdá malý. Budeme svému okolí méně nebezpeční a současně budete mít přehled o dění kolem batohu, tj. např. lépe předejdete okradení.

Kolo, koloběžka a velká zavazadla

S kočárkem, kolem, koloběžkou a dalšími „většími zavazadly“ se snažíme neomezovat ostatní cestující. V MHD je můžeme přepravovat, pokud je zde místo. Zdržujeme se pouze na vyhrazených plochách k tomu určených (přednost mají vždy invalidé a kočárky). Přání přepravovat větší zavazadlo v MHD bychom měli nahlásit řidiči a ten by měl s přepravou souhlasit. Postačí očním kontaktem a gestem.  Za tato „zavazadla“ obvykle platíme poloviční jízdné (záleží však na konkrétním dopravci).

Složené skládací kolo, odrážedlo nebo dětské jízdní kolo lze přepravovat i jako zavazadlo.

Vlaky mívají vyhrazený vagón pro kola a další nadměrné náklady. Můžeme je tak přepravovat „jako zavazadlo“, tj. u sebe (např. v prostoru u dveří vagonu), nebo ve speciálním vagonu pro náklad (službou „Úschova během přepravy“).

Dálkové autobusy, pokud nemají k tomuto účelu určený přívěs, kola nepřepravují.

Přecházení silnice po vystoupení z MHD

Okolní chodci

Pamatujme, že autobusy, tramvaje, vlak a další prostředky veřejné dopravy jsou výrazně těžší než osobní auto a mají tak mnohem větší hmotnost a tím brzdnou dráhu. Většinu nemohou ani udělat tak účinný úhybný manévr (nebo žádný, viz tramvaj). Proto dbejme zvýšené opatrnosti v prostoru zastávek a tras MHD.

Na přechodu pro chodce má chodec přednost před auty, ne však před tramvají a vozidly IZS. Tak, kde přechod kříží tramvajové koleje, buďte mimořádně opatrní.

Nespokojenost, nepříjemnosti a nehody

Pokud nejste se službami dopravce spokojeni, reklamujte je přímo na místě, případně ihned po vystoupení. Reklamaci proveďte u daného dopravce, případně u Krajského koordinátora veřejné dopravy (viz www.caovd.cz).

Neshody se snažte vyřešit smírně, dohodou. Křik a vulgarity nic nevyřeší, naopak mohou vylekat ostatní cestující i řidiče.

V případě nehody uvnitř dopravního prostředku informujte řidiče nebo průvodčí/stevardy. Jsou proškoleni a mají potřebné znalosti a vybavení na řešení krizových situací.

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení116Průměrné hodnocení4.6
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka