Křižovatky, kruhový objezd

Křižovatka je místo, kde se stýkají dvě silnice nebo více silnic. Proto se tu můžeme snadno s někým srazit. A to nechceme. Vždy musíme vědět, zda máme přednost my, nebo naopak někdo jiný.

Dopravní značky

O tom, kdo vjede do křižovatky jako první, rozhodují nejčastěji dopravní značky. Pojďme si je představit.

Dopravní značka Dej přednost v jízdě!

Dej přednost v jízdě!

Jsme na vedlejší silnici a musíme počkat, než projedou všichni, kteří jsou na hlavní silnici.

Dopravní značka Stůj, dej přednost v jízdě!

Stůj, dej přednost v jízdě!

Jsme na vedlejší silnici. Musíme dát přednost a navíc jsme povinni zastavit před vjezdem do křižovatky v takovém místě, kde máme dobrý rozhled.

Zastavíme i v případě, že nic nejede. Při zastavení sundáme nohu ze šlapadla a opřeme ji o zem.

Dopravní značka Hlavní silnice

Hlavní silnice

Jsme na hlavní silnici a máme přednost my.

Přesto i tady kontrolujeme okolní provoz. Ostatní řidiči můžou udělat chybu nebo nás mohou přehlédnout.

Dopravní značka Křižovatka s vedlejší silnicí

Křižovatka s vedlejší silnicí

Jsme na hlavní silnici a máme přednost my. Tento typ značky se objevuje na silnicích mimo obec.

Ani zde se raději na značku úplně nespoléháme a kontrolujeme, zda nám ostatní dávají přednost.

Dopravní značka Křižovatka

Křižovatka

Žádná silnice není hlavní, proto každý musí dát přednost podle pravidla pravé ruky. Tedy dáváme přednost tomu, kdo přijíždí zprava.

Pravidlo pravé ruky Žádná silnice není hlavní, proto každý musí dát přednost tomu, kdo přijíždí z jeho pohledu zprava.

Neoznačená křižovatka

Neoznačená křižovatka

Některé křižovatky nejsou označené dopravními značkami, například na sídlištích. Zde dáváme přednost zprava.

Pravidlo pravé rukyŽádná silnice není hlavní, proto každý musí dát přednost tomu, kdo přijíždí z jeho pohledu zprava.

Kruhový objezd

Dopravní značka Kruhový objezd

Když na kole přijíždíme na kruhový objezd, bude tam modrá značka kruhového objezdu a pod ní s největší pravděpodobností značka „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“.

Musíme tedy před vjezdem na kruhový objezd dát přednost všem, kteří už na „okruhu“ jedou.

Pokud by pod modrou značkou kruhového objezdu nebyla značka „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“, platí zde přednost zprava. Toto je ale výjimečná situace, na většině kruhových objezdů jsou značky definující přednost v jízdě.

Jak se jezdí po kruhovém objezdu?

Na okruhu jezdíme proti směru hodinových ručiček – tak, jak ukazují šipky na značce. Když na „okruh“ najíždíme, jedeme vpravo.

U této křižovatky při nájezdu neukazujeme rukou. Naopak ukazujeme rukou, když chceme z kruhového objezdu vyjet ven – odbočujeme vpravo, ukazujeme tedy pravou rukou.

Všechny dopravní značky a kvíz poznávání značek naleznete v kapitole Autoškola.

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení175Průměrné hodnocení4.5
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka