Dopravní značky upravující přednost

Na silnicích potkáme množství dopravních značek, ne každou musíme znát. Některé jsou však pro cyklisty a chodce hodně důležité. Jako třeba značky upravující přednost v jízdě.

Hlavní pozemní komunikace

Hlavní pozemní komunikace

Víme, že jedeme po hlavní silnici a ostatní nám v křižovatce mají dát přednost v jízdě. Značka platí pro nejbližší křižovatku.

Dej přednost v jízdě!

Dej přednost v jízdě!

Vjíždíme na hlavní silnici ze silnice vedlejší. Necháme přejet všechny, kdo jedou po hlavní. Potom teprve můžeme vjet do křižovatky. Značka platí pro nejbližší křižovatku.

Stůj, dej přednost v jízdě!

Stůj, dej přednost v jízdě!

Vjíždíme na hlavní silnici ze silnice vedlejší. Před křižovatkou jsme povinni zastavit a dát nohu ze šlapadla na silnici. Necháme přejet všechny, kdo jedou po hlavní. Potom teprve můžeme vjet do křižovatky.

Zastavíme i v případě, že nic nejede.

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Jedeme po hlavní silnici a před námi je křižovatka, na které máme přednost v jízdě. Pokud odbočujeme doleva, necháme přejet všechny, kdo jedou proti nám rovně nebo odbočují doprava.

Křižovatka

Křižovatka

Před námi je křižovatka bez hlavní a vedlejší silnice. Přednost dáváme všem, kdo přijíždějí zprava.

Přednost protijedoucích vozidel

Přednost protijedoucích vozidel

Tato značka bývá před zúženým úsekem, před úzkými mosty apod. Počkáme, až přejedou všichni protijedoucí.

Přednost před protijedoucími vozidly

Přednost před protijedoucími vozidly

Tato značka bývá před zúženým úsekem, před úzkými mosty apod. Protijedoucí vozidla a cyklisté musí počkat, až úsek přejedeme.

Dej přednost v jízdě tramvaji

Dej přednost v jízdě tramvaji

Nevjedeme do křižovatky dřív, než přejedou všechny tramvaje.

Tvar křižovatky

Tvar křižovatky

Tato značka se umisťuje jako doplňková tabulka pod značky označující křižovatku. Určuje tvar křižovatky. Tučnou čárou je naznačena silnice hlavní, tenčími silnice vedlejší.

My vjíždíme do křižovatky zespoda, jak naznačuje fialová šipka. V tomto případě přijíždíme po vedlejší silnici.

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení169Průměrné hodnocení4.3
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka