Informativní značky

Informativní značky jsou většinou modré a čtvercové nebo obdélníkové. Mají za úkol informovat nás nebo řidiče o nadcházející dopravní situaci nebo o směrech.

Jednosměrný provoz

Jednosměrný provoz

Ulicí označenou touto značkou smějí řidiči a cyklisté jezdit pouze jedním směrem, a to tím naším. To znamená, že nemůžeme potkat protijedoucí vozidlo.

Jednosměrný provoz bývá většinou na sídlištích nebo v centrech měst, kde jsou úzké ulice.

Přechod pro chodce

Přechod pro chodce

Touto značkou jsou označeny přechody pro chodce. Řidiči tak mají možnost zpomalit a dávat větší pozor, protože vědí, že budou vjíždět na přechod.

Podchod nebo nadchod

Podchod nebo nadchod

V místech s velkým provozem se těžko přechází silnice. Chodci se mohou dostat na druhou stranu prostorem pod silnicí nebo nad ní.

Přejezd pro cyklisty

Přejezd pro cyklisty

Modrá značka upozorňuje řidiče, že budou vjíždět na přejezd pro cyklisty. Můžou tak zpomalit a dát větší pozor.

Přejezd pro cyklisty

Přejezd pro cyklisty

Samotný přejezd pro cyklisty je značený přímo na silnici, podobně jako přechod pro chodce. Je v místech, kde stezka pro cyklisty protíná silnici, a může být řízen i světly.

Zpomalovací práh

Zpomalovací práh

Aby auta nejezdila příliš rychle, montují se na silnici zpomalovací prahy. Pro nás cyklisty není těžké práh přejet, stejně ale pojedeme opatrně.

Slepá pozemní komunikace

Slepá pozemní komunikace

Tato značka nás upozorňuje, že silnice v našem směru končí a jinam nevede.

Dálnice

Dálnice

Dálnice, tedy silnice pro rychle jedoucí auta, je označena takto. Cyklisté mají na dálnici vjezd zakázaný.

Silnice pro motorová vozidla

Silnice pro motorová vozidla

Na silnici pro motorová vozidla jezdí řidiči aut vysokou rychlostí, proto je cyklistům vjezd zakázán.

Řadicí pruhy

Řadicí pruhy

Některé silnice jsou rozděleny do více jízdních pruhů, které nás navádějí do různých směrů na křižovatce.

Zvýšení počtu jízdních pruhů

Zvýšení počtu jízdních pruhů

S touto značkou se můžeme setkat hlavně pod kopcem. Silnice se zde rozdvojí do dvou jízdních pruhů, aby mohli řidiči snadněji předjíždět.

My se na kole držíme vždy v pravém pruhu.

Obytná zóna

Obytná zóna

Značky ohraničují úsek obytné zóny. V obytné zóně jezdí auta omezenou rychlostí 20 km/h a můžeme si tam hrát i na silnici.

Pěší zóna

Pěší zóna

Začátek a konec pěší zóny, tedy úseku, který je vyhrazen pouze chodcům. Dodatkové nápisy upřesňují, kdo a kdy smí do pěší zóny vjet.

Směrové tabule pro cyklistyCyklotrasa

Směrové tabule pro cyklisty

Tabule nám ukazuje směr k cíli, v tomto případě k obci Luleč. Číslo vpravo udává počet kilometrů k cíli, číslo nad obrázkem kola číslo cyklotrasy.

Spodní tabulka s kolem nás informuje, že jedeme po cyklotrase s číslem 16.

Začátek a konec obce

Začátek a konec obce

Obce jsou také označeny dopravními značkami. V obci totiž platí trochu jiná pravidla silničního provozu než mimo obec.

Označení názvu ulice

Označení názvu ulice

Ulice v obcích mohou být pro řidiče někde označeny touto značkou. Šipka ukazuje, kterým směrem ulice vede.

Kulturní nebo turistický cíl

Kulturní nebo turistický cíl

Hnědé značky nás informují o blízkém turistickém nebo kulturním cíli.

To se nám může hodit, když jedeme na výlet.

Označení silnice

Označení silnice

Každá silnice (komunikace) má svoje označení. Podle barvy rozlišujeme označení dálnic (červené), silnic 1. a 2. třídy (modré) a mezinárodních silnic (zelené).

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení83Průměrné hodnocení4
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka