Světelné signály, semafor

Provoz bývá často, zejména ve městech, řízen světly – semafory. Vždy dáváme pozor, abychom signály nepřehlédli!

Semafor pro chodce

Semafor pro chodce

Signál pro chodce se znamením „Stůj!“

Signál pro chodce se znamením „Volno“

Na přechodech pro chodce se vždy řídíme těmito signály!

Semafor pro cyklisty

Semafor pro cyklisty

Signál pro cyklisty se znamením „Stůj!“

Signál pro cyklisty se znamením „Pozor!“

Signál pro cyklisty se znamením „Volno“

Semafor pro chodce a cyklisty

Semafor pro chodce a cyklisty

Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Stůj!“

Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Pozor!“

Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Volno“

Semafor pro auta

Semafor pro auta

Signál s červeným světlem „Stůj!“

Signál se žlutým světlem „Pozor!“

Signál se zeleným světlem „Volno“

Semafor pro auta

Semafor pro auta

Signál se směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“

Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“

Signál se zelenou směrovou šipkou „Volno“

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel

Tato dvě světla začnou blikat zpravidla tam, kde vyjíždějí do ulice hasiči nebo sanitky. Často přejíždějí i chodník. Vždy počkáme, až světla zhasnou. Pak můžeme bezpečně pokračovat.

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel

Značka bývá nejčastěji před železničním přejezdem. Pokud blikají červená světla, zůstaneme před značkou stát. Dál můžeme pokračovat, až když světla zhasnou a rozbliká se bílé světlo se signálem „Volno“.

Signál střídavě přerušované bílé světlo

Signál střídavě přerušované bílé světlo

Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, neplatí pro řidiče povinnost nevjíždět na železniční přejezd v případech, že je již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání.

Pokyny policisty v silničním provozu

Policista řídí provoz na pozemních komunikacích změnou postoje a pokyny rukou.

Pokyny policisty v silničním provozu

Stůj

pro řidiče, ke kterým je čelem nebo zády.

Pozor

při zvednutí ruky nebo předloktí se směrovkou. Řidiči, kteří měli volno, zastaví, a řidiči, kteří stáli, se připraví k jízdě.

Volno

pro řidiče, ke kterým stojí policista bokem.

Má-li policista pravou ruku předpaženou a levou upaženou, znamená to „Stůj!“ pro řidiče přijíždějícího směrem k zádům a pravému boku policisty a „Volno“ pro řidiče přijíždějícího směrem k levému boku policisty. Řidič přijíždějící směrem k čelu policisty smí odbočovat jen vpravo. Chodci smějí přecházet vozovku jen za zády policisty.

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení75Průměrné hodnocení4.3
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka