Soutěž s 3D a 2D dopravními situacemi

Soutěž s dopravními situacemi

Soutěžit můžete od 13. do 31. 12. 2019.

Jak vyhrát?

Vyhrává prvních 200 výherců, kteří úspěšně vyplní test, tj. správně odpoví na všechny otázky a jejich tip bude nejpřesnější. Počet pokusů opakování testu není omezen.

Tato soutěž je omezena na uživatele s místem doručení výhry v ČR. Jména výherců soutěže jsou aktualizována v dolní části této stránky soutěže.

Ceny pro výherce

1. - 100. místo: rodinný kalendář na rok 2020
101. - 200. místo: cardboard VR cyklista

Zaslání výhry je podmíněno zadáním platného e-mailu a po oslovení na tento e-mail jako výherce jména a úplné poštovní adresy. Osobní data jsou soutěžícími poskytována dobrovolně a pořadatel se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Distribuce výhry probíhá od 10. do 20. 1. 2020 prostřednictvím České pošty, s.p. Výherce nemá nárok na opětovné zaslání výhry v případě její nevyzvednutí.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na úpravu podmínek soutěže nebo možnost soutěž kdykoliv změnit nebo ukončit bez udání důvodů. O jakékoliv změně je pořadatel povinen soutěžící bezodkladně informovat na stránkách portálu.

3D a 2D dopravní situace byly financovány z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Nápověda k vyhodnocení otázek

Správná odpověď Správná odpověď Správná volba uživatele Správná volba uživatele
Špatná odpověď Špatná odpověď Špatná volba uživatele Špatná volba uživatele

Ceny do soutěže

Rodinný kalendář pro rok 2020

Cardboard VR cyklista