Pravidla

Elektrokola a elektrokoloběžky

Elektrokola a elektrokoloběžky mají českými zákony (silniční zákon č. 361/2000 Sb.) stanovena stejná pravidla nejen v oblasti povinné výbavy, ale i v tom, kde mohou jezdit apod. „Koloběžka“ je totiž podle zákona považována za jízdní kolo.

ElektrokoloPovinná výbava a náležitosti
 • Dvě na sobě nezávislé brzdy – zadní a přední.
 • Žádné ostré hrany – tj. nezaslepené konce řídítek, ostré šrouby kol apod.
 • Přední odrazka bílé barvy a zadní odrazka červené barvy, pedály a paprsky předního a zadního kola musí být vybaveny oranžovými odrazkami. Odrazky mohou být také nahrazeny adekvátními reflexními prvky na oblečení nebo ekole.
 • Za snížené viditelnosti vpředu bílý světlomet a vzadu červený světlomet nebo blikačka.(Pokud nejde připevnit zadní světlo na e-vozítko, je možné ho mít na helmě, batohu apod.)
 • Do 18 let věku řidiče správně nasazená a upevněná přilba.

Omezení

 • maximální trvalý výkon motoru do 250 W (do 1 kW pro přídavný odnímatelný motor),
 • nejvyšší rychlost s motorem 25 km/h,
 • maximální napětí systému 48 V,
 • nejvyšší hmotnost elektrokola 40 kg,
 • maximální objem 50 cm3 pro spalovací motory.

Maximální zatížení

 • dané výrobcem pro konkrétní model.

Přilba

 • Přilba je povinná do 18 let věku jezdce, doporučujeme ji však pro všechny.

Kde můžeme jezdit

 • na silnici (do 10 let věku jedině v doprovodu osoby starší 15 let), ale pozor: je-li na silnici vyznačen jízdní pruh pro cyklisty, musíme ho použít,
 • na stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty,
 • mimo silnice (v přírodě),
 • v obytné zóně,
 • jen jednotlivě za sebou,
 • na chodníku jen do 9 let věku.

Kde nemůžeme jezdit

 • na chodníku (od 10 let věku),
 • na přechodu pro chodce,
 • na stezce pro chodce,
 • v pěší zóně, pokud není dodatkovou tabulkou vjezd umožněn (poté jen rychlostí chůze),
 • tam, kde je to zakázáno dopravní značkou,
 • na dálnici,
 • na silnici vedle sebe.

Ekolo nebo ekoloběžku můžeme tlačit po chodníku, v pěší zóně nebo např. na stezce pro chodce.

Viditelnost

 • Za nesnížené viditelnosti použijeme odrazky (vpředu bílou, vzadu červenou, z boků oranžové) nebo místo nich adekvátní reflexní prvky na oblečení apod.
 • Za snížené viditelnosti rozsvítíme světla.

Alkohol

 • Na ekole ani ekoloběžce není možné jet pod vlivem alkoholu (na pozemní komunikaci, v provozu)

Doporučená výbava

 • přilba pro všechny – do 18 let věku povinná pro všechny, poté námi důrazně doporučená,
 • ochranné brýle a rukavice,
 • vhodné oblečení a obuv,
 • zvonek,
 • blatníky,
 • kryt řetězu (pro ekola).

Legislativa

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

„Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže

 1. bude nadále zachován původní charakter jízdního kola (podle bodu 1 a 2),
 2. pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,
 3. jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
 4. v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3,
 5. maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1 a
 6. montáž pohonného systému – motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola – tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.

Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 168/2013 vyjímá z kategorie motocyklů několik provedení vozidel, které jsou definovány v článku 2, bod 2:

2.  Toto nařízení se nevztahuje na tato vozidla:

 1. vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 6 km/h;
 2. vozidla určená výlučně pro používání tělesně postiženými osobami;
 3. vozidla určená výlučně pro ovládání pěšími osobami;
 4. vozidla určená výlučně k soutěžnímu využití;
 5. vozidla zkonstruovaná a vyrobená k využití pro ozbrojené složky, civilní ochranu, požární službu, složky odpovídající za udržování veřejného pořádku a lékařskou záchrannou službu;
 6. zemědělská nebo lesnická vozidla podléhající nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly ( 22 ), stroje podléhající směrnici Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje ( 23 ), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních ( 24 ) a na motorová vozidla podléhající směrnici 2007/46/ES;
 7. vozidla určená především pro využití v terénu a zkonstruovaná pro jízdu na nezpevněném povrchu
 8. šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h;
 9. samovyvažující vozidla;
 10. vozidla, která nejsou vybavena alespoň jedním místem k sezení;
 11. vozidla vybavená místem k sezení pro řidiče nebo jezdce s výškou R-bodu ≤ 540 mm u kategorií L1e, L3e a L4e a s výškou R-bodu ≤ 400 mm u kategorií L2e, L5e, L6e a L7e.

 

Osobní přepravníky

Elektrická jednokolka
Osobními přepravníky jsou:
 • segway,
 • elektrická jednokolka,
 • hoverboard,
 • elektroboard (skateboard s motorem),
 • elektrické kolečkové brusle a podobná zařízení (jetts).

Uživatelé osobních přepravníků se samovyvažovacím zařízením jsou zákonem definováni jako chodci. Z toho plynou jejich zákonné povinnosti.
Při pohybu po chodníku, stezkách pro chodce apod. musejí jet jen rychlostí chůze a nesmějí ohrozit ostatní účastníky silničního provozu (tedy i chodce).

Po silnici se smějí pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky a pouze jednotlivě za sebou (jako chodci).


Elektrické vozíky (nejen pro seniory)

Existují tří i čtyřkolové, s různými motory, bateriemi i vybavením. Záleží tedy na vás, co od vozíku čekáte. Využití totiž není jen pro seniory nebo invalidy, ale také např. v rozsáhlých komplexech pro snadnou přepravu.

Při jízdě po chodníku můžou jet nejvýše rychlostí chůze, tj. maximální rychlost cca 6 km/h.

Na vozítku není povinná přilba. Za snížené viditelnosti jsou však nutné reflexní prvky, stejně jako pro chodce a světla jako pro cyklisty, pokud pojedete po silnici.

Mobilní aplikace

Můžete si také stáhnout mobilní aplikaci eBikes škola, která je dostupná zdarma pro běžné mobilní telefony s operačním systémem Android ( eBikes škola na Google Play) a iOS ( eBikes škola na App Store).

eBikes škola - mobilní aplikace na Google Play eBikes škola - mobilní aplikace na App Store

 

Projekt eBikes škola byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Obsah je možné sdílet a využívat v dalších vzdělávacích projektech zdarma.

Financováno z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů
Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení213Průměrné hodnocení2.8
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka