Výstražné dopravní značky

Zvěř
Kód: A 14

Zvěř

Dopravní značka „Zvěř“ upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu (volně žijící) zvěře na pozemní komunikaci.

Na značce možno alternativně použít i jiný určený symbol volně žijícího živočicha.
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR