Výstražné dopravní značky

Práce na silnici
Kód: A 15

Práce na silnici

Dopravní značka „Práce“ upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem na pozemní komunikaci ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR