Výstražné dopravní značky

Zpomalovací práh
Kód: A 7b

Zpomalovací práh

Dopravní značka „Zpomalovací práh“ upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je zejména snížení rychlosti jedoucích vozidel.

Nerovnost je zprav. vytvořena stavební úpravou nebo dopravním zařízením „Krátký příčný práh“ (č. Z 12). Je-li umělých nerovností více v řadě za sebou, lze jejich počet vyjádřit pomocí dodatkové tabulky „Počet“ (č. E 1), např. „2 x“.
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR