Zákazové značky

Zákaz vjezdu traktorů
Kód: B 6

Zákaz vjezdu traktorů

Dopravní značka „Zákaz vjezdu traktorů“ (č. B 6) zakazuje vjezd všem traktorům a platí i pro jednonápravové traktory, motorové ruční vozíky a pracovní stroje samojízdné.

Zákaz se zpravidla stanoví v zájmu plynulosti provozu. Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu traktorů“ (č. B 6), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu traktorů“ (č. B 6) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).
Kategorie: Zákazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR