Zásady bezpečné jízdy

Tři faktory ovlivňující každou jízdu

Pamatujte, že více než 90 % všech dopravních nehod způsobují řidiči. Pokud se účastníte dopravního provozu, nesmíte myslet jen na sebe, ale i na ostatní účastníky, jejichž chování se snažte předvídat a správně na ně reagovat.

Každou jízdu ovlivňují tři základní faktory:

 • Řidič – jeho povaha, temperament, fyzická kondice, zdravotní stav, nálada, věk a řidičská praxe.
 • Vozidlo – automobil nebo motocykl – jeho koncepce a uspořádání, technické vybavení, chování vozidla v mezních situacích, jeho aktuální technický stav, stáří a opotřebení.
 • Silnice – druh a technický stav komunikace, hustota provozu na ní, stav povrchu silnice plus klimatické podmínky a roční období, dopravní značení, členitost okolního terénu, podmínky viditelnosti.

Zásady bezpečné jízdy

Bezpečné cesty.cz - ilustrace

Na následující zásady si vzpomeňte vždy, když usedáte do automobilu:

Sebeovládání za volantem

Buďte upřímný sám k sobě a vědomě potlačujte povahové vlastnosti, které by mohly negativně ovlivnit vaši bezpečnou jízdu. Např. pokud máte sklony k cholerickému jednání ve vypjatých situacích, mírněte se a ovládejte se; pokud jste naopak rozený flegmatik, nuťte se k větší aktivitě. Plně se soustřeďte na řízení, sledujte pozorně provoz a s předstihem si v něm „hledejte své místo“.

Defenzivní jízda

Snažte se v co nejvyšší míře splynout s provozem v dopravním prostředí. Respektujte při tom možnosti svého vozidla, fyzikální zákony a při řízení si vždycky zachovávejte ještě rezervu svých vlastních schopností. Týká se to zejména rychlosti jízdy v dané situaci, volby místa pro předjíždění jiného vozidla, délky tras a doby řízení. Chovejte se svým stylem jízdy přátelsky k ostatním řidičům, berte ohled na slabší a méně chráněné, tj. motocyklisty, cyklisty a chodce.

Splynutí s provozem

Netrvejte striktně na svém právu podle psaných pravidel, ale v případě potřeby vycházejte vstříc ostatním v souladu s dopravními předpisy. Například když se vytvoří přirozená kolona automobilů, přizpůsobte se jízdě, nepředjíždějte ani nejeďte pomaleji než ostatní, abyste jim nedával důvod k předjíždění.

Bezpečné cesty.cz - ilustrace

Být viditelný

V souladu se současnými předpisy mějte osvětlené auto i přes den. Když protijedoucího jezdce při jízdě oslní slunce, uvidí vaše auto lépe, když budete mít rozsvícená světla.

Zřetelná jízda

Dávejte včas a zřetelně najevo své úmysly. Například včas používejte směrové ukazatele, před předjížděním naznačte stylem jízdy, že máte úmysl vybočit a předjíždět, totéž při brzdění. Pamatujte, že ostatní řidiči musejí na vaše chování v silničním provozu včas zareagovat.

Bezpečná vzdálenost

Ve vozidle s dobrým technickým stavem a na suché vozovce dbejte na jednoduchou „zásadu dvou vteřin“, které vás mají při jízdě dělit od ostatních vozidel. Více o bezpečné vzdálenosti. Pokud si nejste technickým stavem svého vozidla úplně jistý a navíc jsou nepříznivé podmínky na komunikaci, udržujte si od ostatních vozidel delší časový odstup.

Nepřekážet ostatním

Zastavujte na komunikaci vždy tak a na takovém místě, abyste netvořil překážku pro ostatní řidiče.

Bezpečné cesty.cz - ilustrace

Časová rezerva

Nejezděte v časové tísni. Na ujetí vytyčené trasy si vždycky plánujte více času.

Předvídavost

Myslete i za ostatní, odhadujte chování ostatních řidičů a chodců a počítejte s jejich možnými chybami.

Zvládání smyku

Pro vyrovnání smyku zadní části vozu je nutné pustit pedál plynu a brzdy a sešlápnout spojkový pedál, volant natočit do protisměru smyku (kontrovat) a po vyrovnání smyku volant natočit pro jízdu rovně.

Vyrovnání smyku zadní části vozu

Více o „správné a nesprávné jízdě“

Aktivní a pasivní bezpečnost vozidla

Prostředky aktivní a pasivní bezpečnosti pomáhají k bezpečnému návratu z cesty nebo alespoň mírní následky dopravní nehody, ve které se případně octneme.

Prvky aktivní bezpečnosti vozidla jsou všechno, co zvyšuje bezpečnost vozu před nehodou.
Více o Aktivních prvcích bezpečnosti

Aktivní bezpečnost vozidla zahrnuje

 • Dobrý výhled z vozidla
 • Pohodlí řidiče při řízení
 • Výkon motoru a zrychlení vozu, kterým lze zkrátit dobu při předjíždění nebo včas ujet ze situace, ve které hrozí nehoda.
 • Brzdné schopnosti vozidla a používání systému ABS
 • Manévrovatelnost vozu daná minimálním poloměrem zatáčení
 • Osvětlení vozidla a jeho viditelnost v extrémních klimatických podmínkách
 • Soustava pérování a tlumičů – zajišťuje kontakt kol s vozovkou, zamezuje odskakování kol na nerovném povrchu a přispívá k pohodlí posádky.
 • Kola a pneumatiky – používej správné pneumatiky s hlubokým vzorem, nahuštěné předepsaným tlakem a vhodné pro konkrétní roční období

Prvky pasivní bezpečnosti vozidla chrání řidiče a posádku před následky nehody. 
Více o Pasivních prvcích bezpečnosti.

Karoserie vozu - řez

Pasivní bezpečnost vozidla zahrnuje

 • Konstrukci karoserie s odstupňovanou tuhostí, kdy přední i zadní část vozu jsou konstruovány jako deformační zóny, které pohltí část nárazu. Naopak prostor pro řidiče a posádku by měl tvořit spolu se střechou a dveřmi tuhou klec, která se v případě nehody zdeformuje co nejméně. Takto koncipovaný vůz plní svou funkci pouze tehdy, když je v dobrém technickém stavu, nenarušený korozí. Více o karoserii
 • Bezpečnostní pásy – Je nutné, aby všichni členové posádky byli řádně připoutáni od začátku jízdy až do jejího ukončení, protože nehoda může přijít kdekoliv a kdykoliv. Použití bezpečnostních pásů snižuje riziko možných tělesných následků nehody o jeden stupeň dolů: ze smrtelného zranění bez použití pásů se s jejich použitím stává zranění těžké, z těžkého zranění lehké, z lehkého nulové. Více o bezpečnostních pásech
 • Airbagy – tj. nafukovací vaky, které zpomalují setrvačný pohyb cestujících ve vozidle při nárazu do překážky, případně tlumí jejich náraz. Zajišťují bezpečnost cestujícího pouze v případě, že zároveň používá bezpečnostní pásy! Při nepoužití pásů mohou při své aktivaci cestujícího i těžce zranit nebo zabít. Více o airbazích
 • Nemít ve voze volně položené předměty – všechny předměty je nutné mít ve voze dobře připevněné, aby v případě nárazu nelétaly v kabině a neohrožovaly cestující. Volné předměty ukládejme do zavazadlového prostoru. Pokud to není možné, pokládejme je na podlahu interiéru vozu nebo alespoň co nejníže. Více Crash test videí