Dodatkové tabulky

Největší povolená hmotnost
Kód: E 5

Největší povolená hmotnost

Je-li umístěna pod zákazovou nebo příkazovou značkou, omezuje platnost zákazu nebo příkazu na vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy rozhoduje součet celkových hmotností vozidel soupravy.
Kategorie: Dodatkové tabulky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR