Pravidla a povinnosti účastníků silničního provozu

Snahou této stránky není prosté kopírování platných zákonů a paragrafů, ale hlavně vysvětlení těch bodů zákona, které nejsou dodržovány, případně nejsou správně chápány a aplikovány v praxi. Kompletní Zákon o silničním provozu a Základní pravidla v zahraničí naleznete na konci této stránky.

1. Vysvětlení pravidel, aneb kde se chybuje

Špatně: Řidič motocyklu jede nedovolenou rychlostíŠpatně

Špatně: Řidič motocyklu jede nedovolenou rychlostí

Nepřiměřená rychlost

Nepřiměřená rychlost není jen překročení povolené rychlosti, ale především nepřizpůsobení rychlosti konkrétní situaci. Jedná se především o dopravní situaci (hustota provozu, technický stav silnice i vozidel), okolí silnice (škola, dětské hřiště, parkoviště) a povětrnostních podmínek (déšť, mlha, sněžení, náledí). Z tohoto pohledu může být nepřiměřená rychlost i 30 km/h.

Nepřiměřená rychlost je příčinou většiny dopravních nehod, včetně tragických.

Střídavé řazeníPovolená rychlost v České republice

V obci: 50 km/h
Mimo obec: 90 km/h
Na silnici pro motorová vozidla: 110 km/h
Na dálnici: 130 km/h

Na železničním přejezdu a 50 m před ním je maximální povolená rychlost 30 km/h (bliká-li bílé světlo přejezdové signalizace, pak je maximální povolená rychlost 50 km/h).

Bezpečná vzdálenost

Bezpečná vzdálenost je tématem z motoristického slabikáře. Přesto ji mnoho řidičů nedodržuje a tím riskuje a ohrožuje sebe i své okolí. Více v kapitole Bezpečná vzdálenost.

Dodržení bezpečné vzdálenosti dvou sekund může zachránit život, zvlášť na dálnici

Dodržení bezpečné vzdálenosti dvou sekund může zachránit život, zvlášť na dálnici

Pomalé a dlouhé předjížděn

Před předjížděním dobře zvažte možnosti svoje i svého vozu. Důležitý je čas předjíždění a tím i bezpečnost. Dlouhé předjíždějí je velmi nebezpečné.

Blinkr při míjení cyklisty

Při předjíždění cyklisty, chodce nebo jiné, byť malé překážky, je nezbytné použít „blinkr“. Řidiči za Vámi tak uvidí, že je v cestě nějaká překážka a mohou se na ni připravit.

Špatně: Auto zakrývá cyklistu před sebou, před vybočením nepoužije blikačŠpatně

Špatně: Auto zakrývá cyklistu před sebou, před vybočením nepoužije blikač

Špatně: Auto při předjíždění cyklisty nepoužije blikačŠpatně

Špatně: Auto při předjíždění cyklisty nepoužije blikač

Přednost zprava

Přednost zprava je jedním ze základních pravidel silničního provozu. Častokrát se v něm však chybuje. Většinou po změnách, tj. např. odstranění dopravních značek ve známé lokalitě.

Šipka naznačuje přednost vozidel vjíždějících do křižovatky

Šipka naznačuje přednost vozidel vjíždějících do křižovatky

Více o přednosti zprava zde >>

Přednost tramvají

Přednost tramvají se netýká jen vozidel, ale také chodců! Tramvaj má přednost:

 • na přechodu pro chodce,
 • při křížení kolejí a silnice,
 • při odbočování vpravo přes silnici (pokud není místně značeno jinak),
 • když vjíždí do zastávky bez nástupního ostrůvku, musí auta zastavit,
 • zastávka vyznačena žlutými kříži – vozidlo musí zastavit před nimi.

Vzhledem k větší váze tramvaje a tím delší brzdné dráze a nemožnosti uhnout mimo koleje doporučujeme být velmi obezřetný a opakovat si „tramvaj má přednost vždy“.

Kruhový objezd

Nejčastější chybou na kruhovém objezdu je dávání znamení o změně směru jízdy při vjezdu na kruhový objezd. Znamení o změně směru jízdy se dává při výjezdu z kruhového objezdu. Daleko závažnější chybou je ale nedání přednosti v jízdě při vjezdu na kruhový objezd vozidlům ve všech pruzích kruhového objezdu.

Dětské autosedačky

Dětské autosedačky je možné umístit na místo ve vozidle vybaveného zádržným bezpečnostním systémem (bezpečnostním pásem).

Přeprava dětí v autosedačkách platí pro děti, jejichž tělesná váha nepřevyšuje 36 kg a výška nepřevyšuje 150 cm. Zákonem povolené výjimky jsou přeprava dětí bez využití dětských autosedaček ve vozidlech policie, hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné služby, Horské služby nebo taxislužby.

Špatně: Za jízdy řidič nesmí telefonovatŠpatně

Špatně: Za jízdy řidič nesmí telefonovat

Telefonování

Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla je dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích zakázané. Porušení tohoto pravidla je „odměněno“ 2 body.

Telefonování, psaní zpráv, diktování nebo „držení“ obdobných zařízení výrazně snižuje pozornost a tím ohrožuje bezpečnost na silnicích.

Reflexní vesty

Použití reflexních vest je povinné nejen při dopravní nehodě, ale také např. při nouzovém stání mimo obec. Reflexní vestu je však dobré použít vždy, když chcete být lépe vidět, tj. doporučujeme ji použít ve všech případech, kdy opustíte vozidlo, pohybujete se v blízkosti silnice (výměna kola, oprava závady, kontrola zavazadel) apod. V některých zemích (např. Rakousko, Slovinsko, Itálie, Belgie a další) je reflexní vesta povinná výbava vozidel, někde pro všechny cestující.

Denní svícení

Řada vozů je dnes vybavena systémem denního svícení. Častokrát se ale jedná jen o přední světla. Pozor tedy např. při jízdě v tunelech, kdy je nutné rozsvítit také zadní obrysová světla. Stejně tak za snížené viditelnosti.

Obytná zóna

V obytné zóně smí řidič jet maximální rychlostí 20 km/h

Obytná a pěší zóna

V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Na pozemní komunikaci si smějí děti hrát jen v obytné zóně. Do obytné zóny smí vjet řidič, ale smí jet maximální rychlostí 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Do pěší zóny smí vjet jen vozidla vyznačení ve spodní části značky Pěší zóna. Chodci musí umožnit vozidlům jízdu v obytné i pěší zóně. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.

Správně: Pohled do zpětného zrcátka může předejít nebezpečným situacímSprávně

Správně: Pohled do zpětného zrcátka může předejít nebezpečným situacím

Nepoužívání zrcátek

Před jakýmkoliv vybočením, byť nepatrným, např. před nerovností na silnici, chodcem nebo cyklistou, zkontrolujte dopravní situaci za sebou a vedle sebe zpětnými zrcátky a používejte blinkr.

Špatně: Mimo obec se musí řidič zařadit zpět do pravého pruhuŠpatně

Špatně: Mimo obec se musí řidič zařadit zpět do pravého pruhu

Jízda v pravém pruhu

Častý jev na víceproudých silnicích a dálnicích. Pomalá auta ve středním, nebo dokonce levém jízdním pruhu. Pravidla hovoří jasně: „§ 12 – Jízda v jízdních pruzích – Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.“

Špatně: Časté přejíždění z pruhu do pruhu ohrožuje bezpečnost silničního provozuŠpatně

Špatně: Časté přejíždění z pruhu do pruhu ohrožuje bezpečnost silničního provozu

Přejíždění z pruhu do pruhu

Častým a zbrklým přejížděním z pruhu do pruhu podle toho, kde je „zrovna místo a jede to“, naopak provoz zpomalíte. Ostatní auta musí kvůli Vám brzdit a vznikají tak kolony. Plynulá, byť pomalá, jízda je řešením proti kolonám.

Pomalá jízda

Bezdůvodně pomalá jízda „nutí“ ostatní řidiče, aby tento vůz předjeli. Častokrát bohužel nebezpečně. Pomalí řidiči tak způsobují celou řadu dopravních nehod.

Zimní pneumatiky

Zimní pneumatiky

Zimní pneumatiky

Od 1. 11. do 31. 3. musí mít vozidlo za následujících podmínek obuto zimní pneumatiky – na silnici se nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Zimní pneumatiky musí být na všech kolech u vozidla do 3,5 t (hloubka dezénu min. 4 mm), resp. na všech kolech hnacích náprav u vozidel nad 3,5 t (hloubka dezénu min. 6 mm). Rezerva pro nouzové dojetí nemusí mít zimní pneumatiku.

Tunely

 • V tunelu a jeho těsné blízkosti (15 m před a za) se nesmí zastavit a stát, otáčet se a couvat.
 • Nouzového stání v tunelu je povoleno pouze na místě označeném dopravní značkou „Nouzové stání“. V případě nouzového stání musí řidič vypnout motor.
 • Při poruše vozidla, kdy se stane nepojízdným či dopravní nehodě musí řidič vypnout motor, cestující opustit vozidlo a oznámit tuto skutečnost Policii nebo dohledu tunelu.

Technický stav vozidla

Kontrolu technického stavu musí podstoupit všechny vozidla evidovaná v ČR a opatřená registrační značkou. Kontrola zjišťuje technickou způsobilost vozidel. Pokud je vozidlo technicky nezpůsobilé nebo má „propadnou“ STK, je také považováno za nezpůsobilé pro provoz na silnicích a řidiči hrozí pokuta až pět tisíc Kč. U vozidel bezprostředně ohrožujících ostatní účastníky provozu až deset tisíc Kč a zákaz řízení od šesti měsíců až do jednoho roku.

Vozidlo První prohlídka Další prohlídky
automobil do 3 500 kg 4 2
automobil nad 3 500 kg 1 1
autobus 1 1
motocykl 6 4
traktor 4 4
nebrzděný přívěs do 750 kg 6 4
přípojné vozidlo do 3 500 kg kromě nebrzděného přívěsu do 750 kg 4 2
přípojné vozidlo nad 3 500 kg 1 1
vozidlo taxislužby, vozidlo s právem přednosti v jízdě, speciální automobil 1 1
vozidlo autopůjčovny s výjimkou nebrzděného přívěsu do 750 kg 1 1

Závadami jsou např. také deformace karoserie, ostré hrany, nefunkční světla, koroze, nezpůsobilé pneumatiky, vůle v řízení a na nápravách a únik provozních kapalin.

Vlečení vozidel

Při vlečení motorového vozidla se smí jet rychlostí nejvýše 60 km/hod. Navíc je nutné splnit další zákonem dané požadavky. Lano je možné použít pouze v případě, kdy jsou bezchybné řízení i brzdy vlečeného vozu, u tyče musí být funkční alespoň řízení. Lano musí být dlouhé 2,5 až 6 m a musí být použit červený praporek nebo štítek o rozměru nejméně 300 × 300 mm. Tyč musí být dlouhá 1 až 6 m a musí mít příčné červené a bílé střídající se pruhy o šíři 75 mm. Motorové vozidlo s přívěsem nesmí vléci jiné vozidlo. Motocykl nesmí být vlečen ani vléci jiné vozidlo.

Více o tažení / vlečení vozidel zde >>

Zastavení a stání

Nejen značkami je definováno, kde se nesmí stát nebo zastavit. Řidiči dnes často zapomínají např. na vodorovné značení (žlutá plná a přerušovaná čára na hranici silnice nebo obrubníku) nebo místa, kde nesmí zastavit a stát podle § 27 zákona o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.), tj. např.

 • v nepřehledné zatáčce, na horizontu,
 • na přechodu pro chodce a 5 m před ním,
 • na křižovatce a blíže než 5 m před a za ní (vyjma v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně),
 • v připojovacím nebo odbočovacím, případně vyhrazeném pruhu,
 • u zastávky a 30 m před a 5 m za ní, případně od značky Zastávka autobusu apod. až 5 m za zastávkou,
 • na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a blíže než 15 m před nimi a za nimi, na mostě,
 • na tramvajovém pásu,
 • na dopravním okruhu.

Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. a III. třídy je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

Více o zastavení a stání zde >>

Mapa zpoplatněných komunikací České republiky

Zpoplatnění je rozděleno na časové (dálniční známky) a výkonové (mýto).

Mapa: Zpoplatněné komunikace České republiky (dálniční známky)

Mapa: Zpoplatněné komunikace České republiky (dálniční známky)

Mapa: Zpoplatněné komunikace České republiky (mýto)

Mapa: Zpoplatněné komunikace České republiky (mýto)

Střídavé řazeníPravidlo zipu

Pravidlo ZIPu je od roku 2000 povinné a popsané Zákonem o provozu na pozemních komunikacích (§ 12). Do dnešní doby je však nedodržováno. Špatné řazení má za následek vznik kolon a tím zvýšení rizika dopravních nehod.

Pravidlo ZIP musíme použít kdykoliv při snížení počtu jízdních pruhů (např. při ukončení jednoho z pruhů, překážce v jednom z pruhů apod.) a to tak, že se do pokračujícího pruhu vozidla řadí střídavě po jednom.

Chybou je přejíždět do pokračujícího pruhu „příliš brzy“. Tím řidiči narušují funkčnost pravidla ZIPu a tím plynulost provozu. Základem je plynulá jízda a postupné zařazování do jednoho pruhu.

Více o zipování zde >>

Špatně: Nedostatečně očištěné vozidlo. Zbytky sněhu mohou ohrožovat bezpečnost silničního provozuŠpatně

Špatně: Nedostatečně očištěné vozidlo. Zbytky sněhu mohou ohrožovat bezpečnost silničního provozu

Povinnost odstranit nečistoty ohrožující bezpečnost provozu (např. sníh na střeše)

Pravidla silničního provozu přikazují každému účastníkovi „… chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní“. Letící kus sněhu, nákladu apod. přímo ohrožuje řidiče za tímto vozem, ale i další účastníky provozu.

2. Pravidla v zahraničí

 • Základní pravidla ve vybraných zemích Evropy (i mimo EU) – zdroj MZV ČR
 • Základní pravidla v zemích EU (anglicky) – zdroj EU DG TREN

3. Zákon o silničním provozu


Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení211Průměrné hodnocení4.6
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka