Pravidla soutěže

Pravidla a podmínky soutěže (dále jako „Pravidla“)

Pořadatelem soutěže je společnost SIMOPT s.r.o., se sídlem Klokotská 121, 390 01 Tábor, Česká republika, IČO: 15890155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka oddíl C, vložka 4521 (dále jako „pořadatel“).

Pořadatel pořádá na území České republiky v termínu od 1. 7. do 30. 9. 2024 soutěž (dále jako „soutěž“).

Soutěže se mohou zúčastnit návštěvníci (dále jako „soutěžící“) internetového portálu www.bezpecnecesty.cz (dále jako „Bezpečné cesty.cz“).

Jeden soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze na základě uvedení požadovaných údajů. Uvedené údaje je každý soutěžící povinen vyplnit pravdivě. Nezbytnou podmínkou je potvrzení souhlasu s těmito Pravidly. Pokud soutěžící poruší toto ustanovení Pravidel, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na získání výhry.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci pořadatele, ani jejich osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která nesplňuje podmínky soutěže, výhra nebude předána.

Soutěžící, kteří správně odpoví na všechny otázky získají výhru. Každý soutěžící může získat maximálně jednu výhru. Výhrami jsou reklamní předměty Bezpečné cesty.cz.

Ze soutěže budou vyloučeni soutěžící, kteří porušují dobré mravy a platné zákony ČR (např. používají vulgární výrazy a motivy, nadávky, sexuální, erotické, rasistické, politické, xenofobní či šovinistické narážky a motivy), popisují aktéry v nebezpečných situacích nebo poškozující dobré jméno pořadatele a dalších společností.

Výhry v soutěži vyhrávají soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito Pravidly pro získání výhry.

O získání Výhry bude soutěžící informován e-mailem do 20 dnů od ukončení aktuální soutěže. Výhra bude předána buď doručením na poštovní adresu uvedenou soutěžícím nebo formou osobního odběru na adrese pořadatele. Pokud si soutěžící výhru nepřebere do termínu stanoveného dopravcem nebo 20 dnů v místě sídla pořadatele, výhra propadne bez nároku na náhradní plnění výhry, ať už ve formě peněžní či nepeněžní. Výhry nelze reklamovat. Vymáhání účasti na soutěži nebo výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit výhry dle těchto Pravidel jinými výhrami ve stejné hodnotě. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

V Táboře dne 1. 7. 2024

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení174Průměrné hodnocení4.3
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR