Statistiky – ČR

Silniční bezpečnost v České republice není novým tématem. Naopak. České země patří mezi průkopníky automobilismu s více než stoletou tradicí.

1. Dlouhodobý vývoj

Statistiky - ilustrace

V českých zemích byla věnována péče o bezpečnost silničního provozu velmi brzy. Ta začala v podstatě ještě dříve, i koňský provoz měl „silniční pravidla“.

V novodobé historii lze za začátek systematické péče o silniční bezpečnost považovat konec 60. let. Byly vytvářeny orgány veřejné správy pečující o silniční bezpečnost, např. v roce 1967 byl vytvořen BESIP. A právě koncem 60. let došlo ke zlomu, kdy po několikaletém nárůstu počtu usmrcených došlo k prudkému poklesu, a to velmi dlouhodobému, který skončil až v roce 1987. Po 20. letech zlepšování dochází od roku 1988 naopak ke dlouhodobému zhoršování, nárůst usmrcených kulminoval v roce 1994 a špatná situace setrvala až do roku 2003.

V průběhu roku 2003 dochází k novému pozitivnímu zlomu, kdy se silniční bezpečnost stala prioritou ministra dopravy Šimonovského a také Policie ČR. Není bez zajímavosti, že ke zlepšení dochází právě po realizaci masivních policejních akcí Kryštof. Rostoucí zájem médií a efektivní preventivní aktivity pomáhají k dalším poklesům a v roce 2006 navíc vstupují v účinnost nová pravidla silničního provozu včetně bodového systému. V tomto roce počet usmrcených do 24 h klesá pod magickou hranici 1000.

Po personálních změnách na ministerstvu dopravy a vnitra v druhé polovině roku 2006 dochází k prudkému zhoršení, které pokračuje i v roce 2007. Koncem roku 2007 dopravní policie výrazně zvyšuje iniciativu a díky podpoře médií se vrací společenská podpora silniční bezpečnosti, která vede k novým zlepšením.

Další zlepšení trvají dodnes. Za snižováním tragických následků nehod stojí jak prevence, represe Policie a odpovědnost řidičů, tak stále se zvyšující bezpečnost automobilů.

Počet usmrcení (do 24 h od nehody) 1960–2019

Počet usmrcení (do 24 h od nehody) 1960–2019

Počet usmrcení na milion obyvatel (porovnání roku 2010 a 2013 s dalšími státy a EU)

Zdroj: www.etsc.eu

Počet usmrcení na miliardu ujetých kilometrů (rok 2011)

Zdroj: www.internationaltransportforum.org

Počet usmrcení na 10 000 registrovaných vozidel (rok 2011)

Zdroj: www.internationaltransportforum.org

2. Vývoj počtu úmrtí dle kategorie účastníků silničního provozu

Srovnání roků 2003 a 2019

3. Vývoj silniční bezpečnosti u dětí

Počty usmrcených dětí jsou statistikou malých čísel, proto ještě doplňujeme graf s počtem těžce zraněných dětí, protože v případě dětí jde vždy o tragédii.

Je dobré všimnout si, že v autech umírá více dětí, než když jdou pěšky. Před rokem 1990 to bylo opačně. Další českou zajímavostí je počet usmrcených dětských cyklistů, který v některých letech dosahuje nuly.

Počty usmrcených dětí

Počty těžce zraněných dětí

Dynamika poklesu je pak nejmenší u těžce zraněných dětských chodců, v dlouhodobějším srovnání je však intenzita poklesu u všech kategorií obdobná.

V každém případě je počet dětských tragédií nepřijatelný a vyžaduje hledání a realizování všech účinných postupů.

 


Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení76Průměrné hodnocení4.1
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka