Dětské dopravní hřiště

Praktická procvičování na dopravních hřištích jsou pro žáky velmi důležitá, neboť si zde mohou ověřit nabyté teoretické znalosti a zároveň praxe je výrazní učební nástroj.

Dětské dopravní hřiště

1. Seznámení s dopravním hřištěm

V úvodu je vhodné děti s dopravním hřištěm seznámit. Připomenout jim základní pravidla chování v silničním provozu, upozornit je na nebezpečné úseky na silnici/chodníku.

2. Rozdělení do skupin

Žáky rozdělíme do 2 nebo 3 skupin: chodci, cyklisté případně auta. Dle dané skupiny, dostane žák cedulku, kterou si viditelně umístí na sebe. Každá skupina projde/projede dopravním hřištěm a zopakuje si hlavní zásady účastníka silničního provozu.

Před jízdou/chůzí každý obdrží 3 kartičky (tzv. bod), při poukázání na chybu učitelem je žák povinen jeden bod odevzdat.

Variantně je možné v hodině výtvarné výchovy připravit průkaz pro záznam chybných bodů.

3. Start

Začíná se na zvukový signál. A nastaví se přesně vymezený interval, po který se skupinky pohybují na dopravním hřišti (5–10 min). Po té se kolo ukončí a zaznamenají počty odebraných bodů a skupinky se prohodí.

Chodci procvičují: chůzi po chodníku, vozovce; přecházení na přechodu, se semaforem, přes  vozovku bez přechodu, vyhýbání se překážkám.

Cyklisté/auta procvičují: jízdu na vozovce, zastavení a rozjíždění, objíždění překážky, odbočování, jízdu křižovatkou a předjíždění.

Variantně je možné ztížit žákům pohyb na chodnících a vozovce záměrným umisťováním nevhodných předmětů případně zavřením cesty a donutit je tak jednat v krizových situacích – objetí/překonání překážky. Nebo použít učitele „záškodníka“, který záměrně nerespektuje pravidla silničního provozu a dělá v dopravě zmatek (S touto variantou je nutné dopředu žáky seznámit a upozornit je na tuto variantu cvičení).

4. Soutěžní jízdy

Projetí vymezené trasy na čas při respektování pravidel silničního provozu.

5. Scénky (pro starší žáky)

Nácvik jednání při nehodě, zranění, přírodní havárie a řízení provozu policisty. Před scénkou se rozdělí role (záchranné složky, účastníci provozu, zranění, apod.) a vysvětlí se teoretický průběh scénky. Na daný signál se účastníci pohybují normálně v provozu a dle domluvené situace začínají jednat na základě role, kterou představují.

Vhodné je doplnit cestu na dopravní hřiště též opakováním pravidel z dopravní výchovy (chodec, cestující MHD).

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení154Průměrné hodnocení4.6
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka